Canisterapie

Kromě toho, že naši běloušci objíždějí výstavy a trochu se věnujeme výcviku a nějakým těm psím sportům, spustu členů naší psí rodiny se věnuje canisterapii. Mají lásku k lidem a canisterapii prostě v krvi po Falouškovi :o)

S canisterapií jsme začali s Falcem v jeho třech letech, hned poté co jsem já dosáhla věku potřebného pro funkci psovod-canisterapeut "do práce" chodil celkem 10 let a i v pokročilém věku se do ní těšil stejně jako za mlada. V současné době je aktivní canisterapeutkou z naší smečky Ely a malou Ronju se budeme snažit vést k rodinnému řemeslu také.

Celkem se canisterapii z naší psí rodiny věnuje Ely(dcera Falca), Blesk (syn Falca) a Barnet Abraska (syn Bleska) a Becky (dcera Ely)


A co je to vlastně ta canisteprapie?


Canisterapie je léčebný kontakt psa a člověka ať už na úrovni mentální nebo fyzické. Používá se jako podpůrná léčebná metoda u osob s nejrůznějšími druhy postižení, v domovech důchodců, dětských domovech, stacionářích, atp. V rámci výuky se canisterapie zařazuje i do škol a školek. Zkrátka možností využití canisterapie je nepřeberné množství. Pomocí canisterapie rozvíjíme hrubou i jemnou motoriku, komunikaci, koncantraci, pamět, sociální cítění. Psi podněcují klienty k pohybu a radosti ze života.

V současné době docházíme na canisterapii do Domova seniorů TGM v Berouně a do stacionáře pro osoby s kombinovaným postižením Dobromysl o.p.s.
Fungujeme pod organizací Helppes


Videoukázka práce Ely

Videoukázka práce Barneta